Ans Zaal Country Line Dance

Home april.2018 kruiningergors top 10 dance video herhaling agenda dance sheet

Copyright @ Cees 2012


Op deze site is van alles te vinden via de navigatiebalk.

Wij hopen iedereen natuurlijk te zien op onze lessen .

Veel plezier en hopelijk tot snel !!!!

`De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd.

Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van buma stemra.

Voor het gebruik van muziekwerken op deze site.

Anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of  reproduceren voor

Eigen oefening,studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden.

Het is verder niet toegestaan om de muziekwerken te verkopen,

Wederverkopen of te verspreiden .

Online

Hits

Zaterdag 5 Mei  2018  vrijdansen

Hendriks Huyskamer